NOVGOROD osztály

„Jó-e a körhajó?”


Tervezés:

Az Ázsia és Európa határán fekvő Oroszország mindig is a szélsőségek hazája volt. A kontinensnyi területű ország lakossága még ma is meghaladja a 140 millió főt, de eloszlásuk aránytalan, mivel Szibéria jószerével lakatlan. A több mint 17 millió négyzetkilométernyi terület egyes nyersanyagokban (pl.: fában, fémben, földgázban) gazdag, de az óriási alapterület egyben komoly problémát is jelent.

Oroszország túlnyomó részében - a központtól távol eső területeken - minimális az infrastruktúra, ami megnehezít mindenfajta mozgást. Ez többek között a megfelelő határőrizetet is jelentősen megnehezítette - nem csak a szárazföldi határszakaszon, hanem a vízin is. Az ország ugyanis kb. felerészben tengerrel határos (túlnyomórészt a Jeges-tengerrel és a Csendes-óceánnal) és ezek bizosításához jelentős számú hadihajó szükséges.

Hadihajóit ki is használta, mivel az országnak a XX. század fordulójában több nagy tengeri csatában volt része. 1904-ben például a japánok elfoglalták a Port Artur-i kikötőt, majd egy évvel később a Csuzimai szorosban lezajlott ütközetben a japán erők szétzúzták az elavult hajókkal harcoló orosz Balti Flottát.

A Csuzimai csata több komoly tanulsággal is szolgált, ezekből a jelen cikkben tárgyalt jármű számára az volt fontos, hogy bebizonyosodott - a fejlesztések hatására a lövegek tűzereje jelentős mértékben növekedett (főleg a nagykaliberű lövegeké).

Egy évvel Csuzima után, 1906-ban a Brit Birodalom (mindössze egy év alatt) megépített egy forradalmian új hajótípust, a DREADNOUGHT-ot (az angol kifejezés jelentése: ne félj semmitől). Ez a csatahajó - több újító megoldása mellett - attól volt különleges, hogy öt tornyában tíz 305 mm-es löveget hordozott, ráadásul bármilyen irányból közelített az ellenség, a DREADNOUGHT legalább 8 lövege rálátott.

A DREADNOUGHT azonnal elavulttá tett minden akkori hajót és ezután szinte kizárólag ilyen, úgynevezett dreadnough-típusú hajók épültek - ezzel is növelve a tengeri fegyverkezési versenyt. A nagyhatalmakhoz hasonlóan Oroszország is igyekezett - lehetőségeihez mérten - fejleszteni flottáját. A nyílttengeri flotta mellett ráadásul szükségük volt olyan hajókra is, melyek a kulcsfontosságú öblöket, folyótorkolatokat védték.

Erre a feladatra olyan hajó az ideális, amely kis merülésű (ezáltal nem feneklik meg a sekély vízben), mégis rendelkezik olyan fegyverzettel, amellyel képes kárt tenni a támadó hajókban. Csakhogy ehhez a feladathoz a cirkálók és csatahajók túl nagyok voltak, míg a kisebb naszádok gyenge fegyverzetük miatt nem feleltek meg a feladatra.

Ezért Andrei Alexandrovich Popov, aki altengernagyi rangban szolgált a tengerészetnél, javaslatot tett egy radikálisan új hadihajó megalkotására - terveiben egy kis méretű és merülésű hajó szerepelt, amelyet nehéz löveggel szerelnek fel, ezáltal komoly fenyegetést jelenthet a partokat megközelítő nagy csatahajókra is. A hajóosztályt Novgorodról nevezték el, amely a legrégebbi ismert orosz város.


Konstrukció:

A NOVGOROD osztály felépítése egyetlen korábbi vagy későbbi hadihajóra sem hasonlított, bár egyes részegységei láthatóan korábbi hadihajókról származnak. A harcjármű egyik különlegességét majdnem teljesen kör alakú teste adta: ez von Edler mérnök ötlete volt. A NOGVGOROD-ot ugyanis a cirkálókon alkalmazott páncélzattal kívánták felszerelni, de egy kisméretű hajó nem bírta volna el a páncélzat és a löveg tömegét. Emellett az sem volt mellékes szempont, hogy a kör alakú hajótest külső kerületét páncélozva minimalizálni lehetett a felhasznált fém mennyiségét, a hajó mégis minden oldalról páncélozott volt (szemben a nagyobb hajókon alkalmazott szakaszos páncélzathoz). A NOVGOROD teste így mindössze 30,8 méter hosszú és közel ugyanilyen széles lett, páncélzata és fegyverzete mégis elérte az ötször ilyen hosszú hajókét: a fedélzet 70 mm-e páncélt kapott, a vízvonalnál 178, a lövegpajzs pedig 229 mm-es volt a páncélzat.

A hajó védelmét tovább növelte a monitor-típusú test (ld. „Szolgálatban” bekezdés), így a víz is védte a hajót, ráadásul így jószerével csak a löveg, a két kémény és a szellőzők emelkedtek a vízszint fölé. Az alapesetben 2530 tonna vízkiszorítású NOVGOROD osztályt sok kis motor hajtotta: 6 db gőzgép és 8 db kazán kapott helyet a hajó gyomrában - ezek oldalanként három hajócsavart mozgattak.

A hajó fegyverzete is különleges volt. A másodlagos fegyverzetként funkcionáló 8 db 47 mm-es löveg és két géppuska kevesebb volt, mint az ekkora vízkiszorítású hajóknál alkalmazottak (igaz, hosszához képest meglepően sok löveget hordozott). A NOVGOROD osztály ütőkártyája viszont a barbettába szerelt 2 db 279 mm löveg volt (a barbetta olyan páncélozott lövegállás, amely felül nyitott - ezt a megoldást csak kevés hajón alkalmazták) - ez megfelelt a korszak legnagyobb csatahajói főtüzérségének.Szolgálatban:

A NOVGOROD-ot 1871-ben kezdték építeni - két évvel később bocsátották vízre és 1874-ben lépett szolgálatba. Az osztály relatív olcsó építésű hadihajó volt, de a két nehéz löveggel a mindössze 150 fős legénységű hadihajó komoly fenyegetést jelenthetett. Igaz, hogy ezzel szemben tengerálló képessége minimális volt és lassan mozgott, de ez a tervezésnél nem volt szempont.

Bármennyire különleges hajó volt a NOVGOROD, nem volt minden előzmény nélküli. A hajót sokan a monitor-osztályba sorolták, mivel feltűnő hasonlóságokat mutatott az Amerikai polgárháborúban használt MONITOR hajóval. Ezt a 987 tonna vízkiszorítású, 52 méter hosszú hajót a svéd John Ericsson tervezte - a kicsi hadihajó lapos testet kapott, így a vízből csupán zárt páncéltornya állt ki.

A két hajó további közös jellemzője volt a két nagy kaliberű, rövid csövű löveg, a kis merülés és az ebből adódó rossz tengerjáró képesség (a MONITOR szolgálatba állításának évében összecsapott a hasonló kialakítású VIRGINIA-val - a csatát túlélte, de kilenc hónappal később egy viharban elsüllyedt).

A NOVGOROD hasonlított az egy évvel később elkészült olasz DUILIO-ra is, amely egy zárt forgótornyos citadellahajó volt és a szintén kortárs chilei HUASCAR partvédő páncélossal is voltak közös jellemzőik). De az erős löveg és a páncélzat ellenére egyik fent említett hajó sem ért el számottevő sikert, amit részben lassúságuk és rossz tengerjáró képességük okozott (kivéve a hagyományosabb kialakítású HUASCAR-t). A NOVGOROD-nak mégis elkészült egy testvérhajója, a támogatóról elnevezett VICE ADMIRAL POPOV - ez azonos kialakítású, de kb. harmadával nagyobb vízkiszorítású hajó volt.

Az elkészült hajók, melyeket a köznyelv egyszerűen „popovkáknak” nevezett, a Dnyeper torkolatát és építésük helyszínét, a nyikolajevi kikötőt védték (a hajók egyes alkatrészeit vasúton szállították az építés helyszínére). Bár a Dunai flottila tagjaként részt vettek az 1977-78-as orosz-török háborúban, komolyabb harccselekményben nem vettek részt. Ez részben szerencse is volt, mivel a konstrukció számos sebből vérzett.

A NOVGOROD osztályú hajók borzasztóan lassúak voltak, így nem haladhattak a kötelékekkel, ráadásul lövéskor a hajó hátrafelé lökődött, emiatt lehetetlenné vált a pontos célzás - emiatt a hajóosztály inkább (páncélozott) úszó ütegnek tekinthető, de abból sem a legjobbnak. A popovkák 18 éven át, 1892-ig aktív szolgálatban álltak, nyugdíjazásukra pedig csak 1903-ban került sor. Mindkét hajót 1912-ben bontották szét.

Kör alakú hajó építésével (az 1881-es LIVADIA képében) Oroszország még egyszer próbálkozott, de a mandulát formázó jacht nem katonai céllal készült és végül a NOVGOROD nem lett több egy hibás, meghaladott fejlődési ágnál, hasonlóan a SEEHUND osztályú mini-tengeralattjárókhoz (bár a kis méretű, torpedóval felszerelt partvédelmi hajók hasonló feladatot látnak el).


Műszaki adatok:

Név: NOVGOROD osztály

Típus: páncélozott úszó üteg

Gyártó: Nyikolajev-i hajógyár

Fizikai jellemzők:

Vízkiszorítás: 2530 t, (max. 2800 t)

Hossz: 30,8 m

Szélesség: 30,8 m

Merülés: 4 m

Hajtómű: 6 db Woolf-Baird gőzgép, 8 db kazán - 3360 Le-s összteljesítménnyel

Legénység: 150 fő

Fegyverzet:

Elsődleges fegyverzet: 2 db 279 mm-es löveg (a barbettában, a test közepén)

Kiegészítő fegyverzet: 8 db 47 mm-es löveg, 2 db géppuska

Teljesítmények:

Végsebesség: 7 csomó (13 km/h)

Hatótávolság: ismeretlen tmf (az üzemanyag 200 tonna szén)


Vissza
Ötlet.Minőség.Elfnet.hu | 2011-2019 | Minden jog fenntartva.