Frommer Stop

„A magyar hosszúlépés”


Tervezés:

Az évszázadokig a Habsburg Birodalom éléskamrájaként funkcionáló Magyarország önálló identitásának kialakításában fontos lépcsőfokot jelentett a hazai ipar létrehozása, azon belül is a magyar hadsereg saját forrásból történő felszerelése.

Ennek a ruházattól a hadihajókig rendkívül széles skálán mozgó feladatnak a megoldásához számos mérnök és feltaláló munkájára volt szükség: közéjük tartozott a magyar kézifegyver-gyártás meghatározó alakja, Frommer Rudolf is.

Frommer 1868-ban született és tanulmányait követően kezdetben a Tőzsdénél, valamint a Hitelbanknál dolgozott. 1896-ban lett a mindössze 5 évvel korábban megalapított Fegyver és Gépgyár Rt. (röviden FÉG) alkalmazottja. Itt először csak a vállalat pénzügyeit igazgatta, az akkoriban gyártásba kerül fegyverek (88/90 M., 95 M. „Mannlicher” puskák) megalkotásában nem vett részt.

Az autodidakta feltaláló azonban hamarosan maga is tervezni kezdett - Frommer igen termékeny feltalálónak bizonyult, 30 év alatt több mint 100 találmányára kért szabadalmi védelmet (nagy részük lőfegyver volt). Első szabadalma egy pisztolyra szólt, a jogi védelmet „önműködően felhúzható és töltő, valamint biztonsági szerkezet lőfegyverek számára” névvel kérte.

Ez a Frommer 1901-nek nevezett fegyver volt az első magyar öntöltő pisztoly, de a széleskörű tesztelés ellenére sehol sem került rendszeresítésre és mindössze 200 példányban gyártották. A fegyverfejlesztésre kísérleti műhelyt alapító Frommer Rudolf 1904-ben a FÉG kereskedelmi igazgatója lett, majd két évvel később bemutatta az 1906-ost pisztolyt, amely az 1901-es javított változatát takarta.

E modell megtartotta elődje működési elvét, de már nem markolatba beépített tárral rendelkezett, amelyet felülről, töltőléccel kellett tölteni, hanem a ma is használt, (alulról tölthető,) markolatba csúsztatható tárral. Ezzel megoldotta a fegyverrel szembeni egyik ellenérvet (a nehézkes töltést), de ez a modell ugyanúgy nem terjedt el, mint az első Magyarországon gyártott (osztrák) öntöltő katonai pisztoly, az M1907 Roth.

Frommer 1910-es modellje már jóval sikeresebbnek bizonyult: ez a változat már nem Frommer saját 7,65 mm-es töltényét használta, hanem a kissé hosszabb (szintén 7,65 mm-es) Browning-ot. A jellegzetes, keskeny csövű pisztolyból a feltaláló 1911-ben egy még fejlettebb modellt alkotott meg: a Frommer Stop-ot, amely végül meghozta a várt áttörést.


Konstrukció:

A Frommer Stop különbözött elődeitől: a keskeny (Luger P08-ashoz hasonló) csövet az ”általános” öntöltő-pisztoly kialakítás váltotta fel, viszont egyedinek számít a Stop teljesen sima csöve (ezt egyedül a jobboldali hüvelykivető töri meg). Az új fegyver kisebb volt elődeinél: hossza 165 mm-t tett ki (szemben a korábbi 180 mm-rel), csőhossza pedig 100-ról 96 mm-re rövidült - a pisztoly üres tömege 610 gramm volt.

Ahogy fentebb is olvasható, ennél a kézifegyvernél Frommer eleve nem saját töltényét, hanem az azzal szinte megegyező, 7,65 mm-es Browning (.32 ACP) lőszert használta (ez előnyös volt abból a szempontból, hogy nem kellett még egy lőszertípust rendszeresíteni.

Eredetileg a fegyverhez ezt az egy lőszert használták, de elkészült egy második modell is, amely a nagyobb kaliberű, 9 mm-es Browning (.380 ACP) lőszert tüzelte (ennek hatásadatai kismértékben eltérnek a 7,65 mm-esétől; pl.: a maximális gáznyomás nem 1800, csak 1500 bar, de egyéb tekintetben a két variáns azonos).

Frommer korábbi pisztolyaihoz hasonlóan a Stop is hosszú hátrasiklásos: kaliberében ez a fegyver az egyetlen sorozatgyártásba került, ilyen megoldást használó pisztoly.

A fegyver működési elve alapvetően megegyezik az eredeti, 1901-es modellel (leszámítva az 1906-osból átvett alsó tártöltést), de a pisztoly felső részén már nem egy, hanem két, henger alakú elem található. Ezek közül az alsóban található a mozgó cső és a zárszerkezet, míg a felsőbe a vezetőrúd és a két rugó került (ezek körül az egyik a zártömb mozgását szabályozza, a másik a helyretoló-rugó).

A különleges, kétrugós kialakításra azért van szükség, mert a zártömb és a cső egymástól függetlenül mozog (a forgó zárfejet ennél a modellnél is vezetőszemek irányítják; a tokba épített csavarmenetes horonypályán). A Frommer Stop működése relatív bonyolult, ezért gyakori karbantartást igényel (emiatt több bírálat is érte), de a megfelelő gondoskodás esetén megbízhatónak és hosszú ideig üzemképesnek bizonyult.

Maga a pisztoly öntöltő, csak egyeslövés leadására képes, 50 méter távolságról a teszteken 150 mm-nyi fenyődeszkát ütött át (a lövedék kezdősebessége 320 m/s, 9 mm-es lőszer esetén 300 m/s), a tárba 7 töltény fér.

A Stop nem rendelkezik manuális biztosítóval, ezért a fegyvert a külső kakasos pisztoly miden változatát ellátták markolatbiztosítóval. A sima cső miatt a csővar végét recézték, ezt megfogva és hátrahúzva lehet tűzkésszé tenni a pisztolyt.

A fegyver markolatának borítását kezdetben keménygumiból gyártották, később áttértek a függőlegesen recézett fára. A Stop pisztolyok az 1900-as évek eleji többi pisztolyhoz hasonlóan csak fém irányzékkal rendelkezik, optikai vagy más kiegészítő felszerelésére nincs lehetőség.


Életút:

A Frommer Stop az első sorozatgyártásba került, Magyarországon tervezett és gyártott öntöltő pisztoly volt. A típust 1912-ben rendszeresítették (mint 12 M. pisztolyt), két évvel később Ferenc József, az Osztrák-Magyar Monarchia első uralkodója a fegyvergyártás fellendítéséért Frommer-t a gyár vezérigazgatójává nevezte ki, valamint nemesi címet adományozott számára (ekkortól Frommer jogosulttá vált a „Fegyverneki” előnév használatára).

A Stop pisztolyt idővel minden magyar fegyveres testület rendszeresítette: a hadsereg, a rendőrség, a csendőrség és a titkosrendőrség is. A hosszú csőhátrasiklása okán egyedi pisztolyt megrendelte az osztrák-magyar hadsereg, de az első világháború alatt Németország, Belgium és Törökország is vásárolt belőle.

Az 1918-ban ismét kitüntetett Frommer-t a Tanácsköztársaság uralma alatt eltávolították, de 1920-ban visszakapta vezérigazgatói állását, sőt, a Mérnöki Kamara érdemei elismeréséül gépészmérnöki címmel tüntette ki. A Frommer Stop pisztolyok gyártása sem állt le, mivel az csökkentett létszámú Nemzeti Hadsereg (1922-től Magyar Királyi Honvédség) továbbra is rendszerben tartotta (egészen a második világháború végéig használták). Ezt a modellt 19 M-ként jelölték.

A fegyverek gyártása még az 1930-as években sem állt meg (1935-ben a gyár nevét Fémáru Fegyver és Gépgyár Rt-re módosították). Ismét érkeztek külföldi megrendelések, Lengyelország például WZ.1911 névvel rendszeresítették, de itt ritka fegyvernek számított (túlnyomórészt a lovas és páncélos alakulatoknál alkalmazták).

Az ekkor már elavultnak számító pisztolyból 1939-ben még kialakítottak egy csak 9 mm-es Browning-lőszert tüzelő variánst (39 M.), de ezt már nem rendszeresítették (mivel ekkor már használták a szintén Frommer Rudolf által tervezett 29 M., illetve 37 M. pisztolyokat).

A Stop pisztolyból elkészült egy kisebb méretű, civil piacra szánt zsebpisztoly, a Frommer Baby is. Ez a fegyver minden dimenziójában kisebb, mint a Stop (hossza 122 mm, üres tömege 0,4 kg, a cső hossza 56 mm), de felépítése és működési elve azzal megegyezik (természetesen a lövedék kezdősebessége kisebb és a tárba 7 helyett csak 5 töltény fér).

Az egyetlen különbséget a helyretoló rugók elrendezése jelenti: a Baby-ben a két rugó nem egymás mögött, hanem koncentrikusan, egymásban helyezkedik el (erre a megoldásra azért volt szükség, mert a rövid cső miatt a két rugót nem lehetett egymás mögé beépíteni).

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a Stop-ból egy furcsa ”géppuska”-modelt is kialakítottak. Ez gyakorlatilag két, fejjel lefelé fordított Stop pisztolyból állt, amelyek hosszabb csövet és nagy kapacitású tárat kaptak (ld. lent).


Műszaki adatok:

Gyártó: Fegyver és Gépgyár (FÉG)

Típusnév: Stop

Típus: öntöltő (félautomata) pisztoly

Megjelenés éve: 1912

Tervező: Frommer Rudolf

Fizikai jellemzők:

Fegyver tömege: 610 g

Teljes hossz: 165 mm

Csőhossz: 96 mm

Kialakítás:

Működési elv: hosszú csőhátrasiklásos

Tárkapacitás: 7 db

Irányzék: nyílt fém irányzék

Lőszer:

Neve: 7.65 mm Browning Short

Mérete: 7,65x17 mm

Tömege: 5 g

Teljesítmények:

Tűzgyorsaság: ismeretlen lövés/perc

Lövedék kezdősebessége: 320 m/s


Vissza
Ötlet.Minőség.Elfnet.hu | 2011-2021 | Minden jog fenntartva.