Carl Gustav M/45

„Olcsó svéd acél”


Tervezés:

Svédország modern kori történelmében meghatározó szerepet játszik semlegességének fenntartása. Az ország az első világháborúba sem lépett be, azonban mindkét féllel jó kapcsolatot ápolt (a háború elején felmerült Svédország csatlakozásának lehetősége a Németország vezette Központi hatalmakhoz, a háború előrehaladtával azonban a svédek fokozatosan az Antant felé fordultak).

Az első világháború Svédország számára komoly lehetőséget jelentett, mert amellett, hogy az ország a teljes konfliktus alatt fenntartotta semlegességét, ezáltal nem szenvedett veszteségeket, hatalmas igény jelentkezett a jó minőségű svéd acélra, illetve faanyagra. Svédország ezt kiszolgálandó jelentős fémipart épített ki, amelyet az első világháborút követően is tovább bővített, jólétet hozva az országnak (ezzel párhuzamosan Svédországban modern szociális hálót alakítottak ki).

Az 1930-as évekre Svédország gazdag és fejlett területté vált, azonban szuverenitását többen is fenyegették. A legégetőbb az országtól keletre található Szovjetunió volt, amely igyekezett bekebelezni a vele szomszédos demokratikus országokat (a svédekkel szomszédos Finnországot 1939-ben rohanták le), míg délről a náci Harmadik Birodalom terjeszkedése veszélyeztetett az önállóság elvesztésével (a németek megpróbálták elérni, hogy Svédország lépjen velük szövetségre).

A második világháború kitörésekor az ország ismét semleges maradt, ugyanakkor kétséges volt, hogy képes lehet-e ezen státuszát megtartani. Amíg ugyanis a Skandináv-félszigeten elterülő Svédország stratégiai jelentősége csekély volt (kívül esett a frontvonalon, az időjárás és a terep nem lett lehetővé jelentős hadjáratokat, valamint a környező vizek nehezen hajózhatók), a svéd acél szerepe ismét felértékelődött.

Ez egyrészt jelentős bevételt biztosított, másrészt viszont komoly veszélyfaktornak számított, ugyanis nyilvánvaló volt, hogy amennyiben a szállítások leállnak, a nyersanyag-hiánnyal küzdő németek képesek lennének megszállni az országot, hogy újraindítsák az exportot, de annak is fennállt az esélye, hogy a Szövetségesek támadják meg az országot, hogy elvágják a németeknek küldött acél útját.

Ebben a helyzetben Svédország akár fegyverrel is kész volt megvédeni semlegességét, azonban ehhez nem használhatta sem a Szövetségesek, sem pedig a Tengelyhatalmak fegyvereit, mivel az a semlegesség de facto feladását jelentette volna. A svéd haderő felfegyverzésében ugyanakkor komoly előnyt jelentett a helyi fém-megmunkálás fejlettsége: a Bofors AB számos löveget tervezett, az AB Landsverk páncélosokat épített, míg a svéd katonai lőfegyverek elsődleges gyártója a Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori (svéd; Carl Gustaf városi fegyvergyár) volt.

A svédek igyekeztek modern fegyvereket fejleszteni, hogy szükség esetén egy túlerőben lévő ellenfél ellen is sikerrel vehessék fel a harcot: ennek részeként készítették el a Carl Gustaf Ag m/42 öntöltő puskát és a Carl Gustaf m/42 hátrasiklás nélküli páncéltörő puskát, valamint egy géppisztolyt is.

Utóbbit a világháború végén, 1944-ben kezdték fejleszteni, miután azt tapasztalták, hogy ezeket az európai harcokban mindegyik hadviselő fél sikeresen használta. A svéd géppisztoly-programon két vállalat indult el: az egyik a Carl Gustafs, a másik a szintén kézifegyver-gyártásra szakosodott Husqvarna Vapenfabrik AB volt.

Bár a Husqvarna már gyártott géppisztolyokat Kulsprutepistol m/37 és Kulsprutepistol m/39 néven (a finn Suomi KP/-31 és a német MP-18-as helyi másolatait), a Carl Gustaf vállalat prototípusát választották ki sorozatgyártásra (igaz, Dánia a Hovea M/49-es géppisztolyt a Husqvarna tervét alapul véve fejlesztette ki). Az új svéd géppisztolyt Carl Gustav M/45-ként jelölték, katonai típusjelzése Kulsprutepistol m/45 (röviden Kpist m/45) lett.


Konstrukció:

Az amerikai M3-ashoz és a szovjet PPSz-43-ashoz hasonlóan az M/45-ös tipikus háború végi géppisztoly, amelyet kifejezetten olcsón gyártható fegyvernek terveztek, és amelyen hasznosították a háború eleji géppisztolyok harci tapasztalatait. A behajtott válltámasszal 550 mm hosszú és üresen 3,35 kg-os M/45-ös géppisztoly ennek köszönhetően igen egyszerű fegyverré vált, azonban - ellentétben a fent említett típusokkal - nem kizárólag fémből készült: a géppisztoly markolatát fával burkolták (ez egyrészt jobb fogást biztosít, másrészt csökkenti annak az esélyét, hogy télen a lövész keze ráfagy a fegyverre). A géppisztoly alkatrészeinek nagy részét préseléssel állították elő és szegecsekkel rögzítettek. A fegyver csövének hossza 212 mm, amelyet perforált csőköpeny vesz körbe.

Az M/45-öst svéd szolgálatra szánták, ennek megfelelően a svéd 9 mm-es kalibert tüzeli. Az eredeti m/39 lőszer a német 9x19 mm-es Parabellum lőszer helyi gyártású neve, 1962-ben azonban bevezették az m/39B-t, amely azonos mérete ellenére (az acél-köpenyes lövedék miatt) nagyobb csőtorkolati sebességet, ezáltal jobb ballisztikai és átütési értékeket produkál.

Az M/45-ös egyszerű szerkezetű, nyílt tömegzáras géppisztoly nagy tömegű zárral és erős helyretoló rugóval. A fegyvert tűzváltó mechanizmussal nem szerelték fel, ezért kizárólag sorozatlövésre képes, tűzgyorsasága relatív alacsony, percenként 550-600 lövés (a mérsékelt tűzgyorsaság miatt képzett lövész képes egyelövéseket is leadni a fegyverrel). A géppisztoly biztosító-karral nem rendelkezik, ehelyett a zárfogantyúnak alakítottak ki egy külön állást, amely első helyzetben megakasztja a zárat. A hüvelykivető nyílás érdekessége, hogy egy speciális, hüvely-gyűjtő elem erősíthető fel rá.

A svéd géppisztoly hagyományos felépítésű (első markolatként is funkcionáló tárral), az M/45-ös tárkapacitása 36 lőszer. A tár egyedi megoldása, hogy nem téglalap, hanem trapéz alakú: hátsó oldala szélesebb, mint az első (ez a sajátos kialakítás segíti a géppisztoly működését, mivel jobban ellenáll a csavaró igénybevételnek és helyet biztosít a tárba kerülő sárnak, hónak és egyéb szennyeződésnek).

Az M/45-öshöz külön dugattyús gyorstöltőt terveztek, amely a következőképpen működik: a lőszert hatosával egy erre a célra tervezett, egymáshoz erősített töltőlécekre hasonlító elembe kell csúsztatni, majd oldalról a töltő-eszközbe tolni, az üres tárat pedig az eszköz végére kapcsolni. Ezt követően a dugattyú minden lenyomása 6 töltényt tol be a tárba. Ezzel a kiegészítővel a tár rendkívül gyorsan megölthető (ez különösen fontos, lévén az egysoros, nagy kapacitású tárakat az erős rugó miatt általában igen nehéz megtölteni).

Saját tára mellett az M/45-ös első változata minimális átalakítással képes volt befogadni a finn Suomi KP/-31 50 töltényes (téglalap keresztmetszetű) tárát (amelyet a svédek a fent említett Kulsprutepistol m/37-eshez használtak), de erre a későbbi modellek már nem képesek. Az M/45-ös ”U” alakú, jobb oldalra behajtható fém tusával rendelkezik. A gépfegyver három állású fém irányzékot kapott, amelyet 100, 200, illetve (géppisztolyok között igen optimista módon) 300 méterre lehet beállítani.


Életút:

Az M/45-ös lekéste a második világháborút, de ez Svédország számára nem jelentett gondot, ugyanis - ellentétben a többi korabeli géppisztollyal - semleges országként a fegyvert nem a háború alatti, felduzzasztott létszámú haderő ellátására szánták. Egyszerű kialakítása ellenére a gépfegyver előállítását a Carl Gustav fegyvergyár 1945-ben megkezdte és egészen 1964-ig folytatta (összesen mintegy 300000 db-ot gyártottak).

A géppisztolyból öt, közel azonos változatot alakítottak ki. Az első modell (M/45) cserélhető tárakasztóját feleslegesnek ítélték, ezért később többségüket (a trapéz alakú, 36 lőszeres tár befogadására képes kialakításban) fixen rögzítették, a későbbi példányokat (M/45B) pedig már eleve kizárólag ezt a tárat használták. Emellett további kisebb módosításokat is végrehajtottak, például a korábbi nyers fém felületről áttértek a zöld lakkréteg használatára és csökkentették a csőköpeny perforációinak átmérőjét. A harmadik, M/45C jelű modell eredetileg ceremoniális változat volt (azonos az M/45B-vel, de bajonettet rögzítettek a géppisztoly csövére), később viszont élesben is használták.

A hadsereg mellett a géppisztolyt a svéd rendőrség is alkalmazta, két modellváltozatban (M/45BE, M/45BET). Az M/45BE rendelkezett tűzváltóval, ezért egyeslövés leadására is képes volt, míg a BET modell kizárólag egyeslövésre volt alkalmas, mivel kifejezetten tömegoszlató könnygáz-gránátok kilövésére szánták, egy ezt indító speciális, lövedék nélküli tölténnyel (9mm lös ptr m / T).

Svédország a második világháború után sem vívott háborút, azonban békefenntartó alakulatai használták a gépfegyvert az 1960-as évek elején, a kongói krízis alatt. Svédország mellett a géppisztolyt Észtország és Írország használta. Svédországban az M/45-ös meglepően hosszú időn át szolgált: bár az 1960-as évek közepétől megkezdődött kivonása a svéd haderő fegyvertárából (utóda a német HK G3-as licencváltozata, az Automatkarbin 4 gépkarabély, illetve a későbbi Ak 5 lett), de a Hemvärnet (svéd; ~ honi gárda) egészen 2007-ig rendszerben tartotta.

Hasonlóan a svéd Carl Gustav Ag m/42-es puskához, az M/45-ös gyártási jogát is megvásárolta Egyiptom, amely helyben (Port Said néven) kezdte meg gyártását, később pedig egy tovább egyszerűsített, perforált csőköpeny nélküli modelljét is kialakította (Akaba). Az egyiptomi M/45-ösök több környező országba, köztük Algériába eljutottak, valamint kedveltté váltak a kormány ellen harcoló gerillamozgalmak között.

Az M/45-ös gyártási jogát emellett Indonézia is megvásárolta, valamint a Vietnámi háború alatt az amerikai Navy SEAL speciális alakulat is használta a géppisztolyt. Az amerikaiak kedvelték a fegyvert, amelyből hangtompítóval felszerelt alváltozatot is létrehoztak, majd miután 1966-ban Svédország leállította az Amerikai Egyesült Államokba irányuló fegyverszállításokat, az amerikaiak megbízták a Smith & Wesson vállalatot az M/45-ös illegális másolatának elkészítésével (ez lett a Smith & Wesson M76).


Műszaki adatok:

Gyártó: Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori (Carl Gustav)

Típusnév: M/42 (Kulsprutepistol m/45)

Típus: géppisztoly

Megjelenés éve: 1945

Tervező: Gunnar Johnsson

Fizikai jellemzők:

Fegyver tömege: 3350 g

Teljes hossz: 808 mm (behajtott tusával 550 mm)

Csőhossz: 212 mm

Kialakítás:

Működési elv: nyílt tömegzáras

Tárkapacitás: 36 db

Irányzék: fém irányzék (100, 200 és 300 m-re állítható)

Lőszer:

Neve: 9 mm Swedish (m/39B)

Mérete: 9x19 mm

Tömege: 7,45 g

Teljesítmények:

Tűzgyorsaság: 550-600 lövés/perc

Lövedék kezdősebessége: 425 m/s


Vissza
Ötlet.Minőség.Elfnet.hu | 2011-2020 | Minden jog fenntartva.