Hiányzó járművek és a kizáró okok


Az alábbiakban arról lesz szó, hogy miért nem szerepelnek egyes harcjárművek a Harckocsik oldalon.


Motiváció:

A honlap összes többi almenüjéhez hasonlóan a Harckocsik is eredetileg különleges, kevésbé ismert páncélosokat mutatott be, de ezek száma idővel bővült. Személyes érdeklődés miatt a (szintén érdekes és kevésbé ismert) páncélvadászok többsége is bemutatásra került, majd újabb és újabb típusokkal bővült az oldal. Az eredeti fülszövegbe bekerült, hogy a cél a különlegességek bemutatása, ezért az olyan közismert típusok, mint a Tiger nehéz harckocsi vagy a T-34-es nem szerepelnek a listában, de mára az oldal a legtöbb ténylegesen gyártott páncélosra kitér, ezért végül az olyan jól ismert harckocsikról is született írás, mint az M4 „Sherman” vagy a T-72-es.

Röviden: alapvetően minden harckocsiról készült vagy fog készülni írás. Akkor egyes járművek miért nem szerelnek?


Elvárás (EZ A FONTOS RÉSZ!):

Ahhoz, hogy egy adott típusról készüljön cikk, az alábbiak mindegyikének teljesülnie kell:

- ténylegesen is gyártották (nem egyedi prototípus vagy előszériás típus)

- legalább egy példányt ténylegesen be is vetettek

- jól elkülöníthető, legalább részben egyedi harcjármű

- még nem szerepel róla, vagy egy nagyon hasonló típusról leírás a honlapon

- harckocsi, páncélvadász vagy rohamlövegAz alábbiakban az imént említettek magyarázata, további kizáró okok és ezek magyarázatai olvashatók:


A kitételek egy részének megfelel:

A harckocsik iránt érdeklődők meglepődve fedezhetik fel, hogy pl.: Ausztrália is sorozatban gyártott saját fejlesztésű harckocsit, az AC1 „Sentinel”-t, ám ez a típus soha nem került bevetésre, ezért ilyen irányú tapasztalat sincs a páncélosról, következésképpen nem is készül róla cikk. Ugyanez igaz a gyártásba sem került magyar Turán III-as harckocsiról és számos más prototípusról, nem is beszélve az olyan típusokról, amelyek csupán terv szinten léteztek.

Annak, hogy ezen járművek nem kerülnek külön bemutatásra, két oka van. Egyrészt ott van a praktikus ok: a honlap adott témájú cikkeinek felépítése és hosszuk közel azonos, ezért nem alakulnak ki néhány soros vagy több tíz oldalas cikkek (szemben például a Wikipédiával). Amennyiben egy bevetésre nem került típust mutatnánk be, ez sérülne, hiszen a jármű bevetéseit taglaló rész gyakorlatilag üresen maradna.

A másik, lényegesebb ok az objektivitás. Az Elfnet.hu pártatlan kíván maradni, megőrizve független, megbízható forrás-mivoltát. Amennyiben egy harckocsi csak prototípus formájában létezett, valószínűleg az elérhető legnagyobb teljesítményű fegyverzettel álmodták meg (közkeletű mondással élve a papír sok mindent elbír), de ennek sorozatgyártására sok esetben nem volt lehetőség és nem számoltak a gyakorlati problémákkal sem, ezért ezeket nem lehet összehasonlítani létező típusokkal.


Nem harckocsi:

Egyes laikusok a lánctalpas, páncélozott, legalább géppuskával felszerelt harcjárműveket gyakran (akár a médiában is) általánosan harckocsinak nevezik, akkor is, ha például egy M2 „Bradley” gyalogsági harcjárműről, más néven lövészpáncélosról (egy toronnyal rendelkező páncélozott csapatszállítóról) van szó, ez azonban nem számít harckocsinak.

A harckocsik közé tartoznak a páncélvadászok, még akkor is, ha nem rendelkeznek toronnyal, ugyanakkor az önjáró lövegek nem. Az avatatlan szem számára e két kategória tagjai nem sokban különböznek, de általánosságban elmondható, hogy az önjáró löveg (nevének megfelelően) egy önjáró alvázra épített tábori löveg, amely felső szögtartományban tüzel, közvetett irányzással, míg a harckocsik és páncélvadászok közvetlen irányzást használnak (a célt látják) és lövegük röppályája lapos, elsődleges lőszerük pedig nem gyalogság elleni nagy robbanóerejű gránát, hanem páncéltörő lőszer. Természetesen vannak érdekes kivételek és átfedések: a KV-2-es nehéz harckocsi például egy harckocsira épített tárbori lövegből állt és elsődlegesen erődítmények rombolására szánták, míg az ISzU-152-es rohamlöveg gyakorlatilag egy közvetlen irányzással használt önjáró löveg volt, mégis készült róluk írás (az Elfnet.hu fenntartja magának a jogot a részrehajlásra, kivételek fenntartására).


Jármű-sorozat tagja:

Egyes harckocsik (pl.: a brit első világháborús Mark nehéz-harckocsi- és a két világháború közötti Mark könnyűharckocsi-sorozat) ugyan önálló járművekből áll, ám ezek nem különülnek el eléggé egymástól, ezért a honlap a legnagyobb számban gyártott modellt (a Mark IV-est, illetve a Mark VI-ost) mutatja be, a cikkekben röviden bemutatva a többi változatot is (ez hivatalosan önállónak számító típusokra is igaz lehet, pl.: a szovjet T-37A-ra és a T-38-asra).


Másolat:

A hidegháborús kínai harcjárművek nagy része már létező szovjet típus helyi változata (pl.: az 59-es, 69-es, 79-es, 80-as, 85-ös és 88-as típusok mind a T-54-es változatai), ezért ezek nem kapnak önálló cikket. Ugyanez természetesen más országokra is igaz: elsősorban a volt keleti blokk államaira, akik tovább készítették a különböző szovjet modelleket és a jelentősebb átépítésekre (pl.: az izraeli Magach és Sabra harckocsikra, amelyek amerikai alapra épültek, de nem különülnek el tőle eléggé). Amennyiben egy fejlesztés valóban jelentős átalakítással járt (pl.: az imént említett kínai 80-as típus vagy a román TR-85), az adott harcjárműről született írás.


Különleges változat:

Ez alól számos páncélvadász kivételt képez, de általánosságban elmondható, hogy amennyiben egy harcjármű egy másik harckocsi speciális változata, nem kap önálló cikket (pl.: a Panzer I-esre épülő Panzerjäger I páncélvadász). Amennyiben egy különleges változatról készült írást, az adott típusnak a fentebb lefektetett elveknek önmagában is meg kell felelnie.


Fő csataharckocsi:

A legmodernebb fő csataharckocsikról e listában nincsenek cikkek, mivel ezekről más típusú írás fog születni (majd egyszer), de az sem kizárt, hogy rövid videó-sorozatban kerülnek feldolgozásra.


Természetesen akadnak kivételek, de a fentebb leírtak általánosságban jól használhatók annak megállapítására, hogy várható-e írás az adott harckocsiról. Zárásképpen azt is érdemes megemlíteni, hogy a harckocsi-kategória gyakorlatilag készen van, már csak ritkán várhatóak további páncélosok, lévén a túlnyomó többségük már bemutatásra került, vagy a kivételek között szerepel. Reméljük segítettünk és nem feleslegesen rágta át magát ezen a másfél oldalnyi szövegen.

Amennyiben lelombozódott, de szívesen olvasna harckocsikról, ajánjuk figyelmébe az eszperente Hetzer-es jegyzetet, melyen esetleg nevethet.


Vissza
Ötlet.Minőség.Elfnet.hu | 2011-2021 | Minden jog fenntartva.